Hva koster det å gå i korpset?

mmmmamam

Kontigent pr. halvår Uten søskenmoderasjon Med søskenmoderasjon
AspirantKr.   [INFORMASJON] Kr.   [INFORMASJON]
JuniorKr.   [INFORMASJON] Kr.   [INFORMASJON]
HovedkorpsKr.   [INFORMASJON] Kr.   [INFORMASJON]

Annet

[INFORMASJON]
I forbindelse med reiser og arrangementer så kan det dukke opp egenandeler, alt etter hvor mye korpset er i stand til å skaffe av inntekter fra f.eks. dugnader.
Søk
Driftes av Styreportalen AS