Bøler og Nøklevann Musikkorps
 • Hjem    • Foreldre    • Loppemarked    • Takk for støtte    • Kalender og øvingstid    • Om korpset    • Kontakt oss    

 

 

   Om korpset

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 903 050

 

 

 
Styret og komite medlemmer
 

Foreldre og foresatte i korpset velges inn i styret og de ulike komiteer på årsmøtet (mars hvert år) Valgkomiteen har ansvar for å samle inn påmeldinger til komiteer og kontakte foresatte for å få inn nok medlemmer til komiteer og styret. 
 

Medlemmer av faste grupper BNMK som velges på årsmøtet

 • Styret og musikantenes tillitsvalgte
 • Loppekomiteen (med spesifisert leder)
 • Arrangementskomiteen
 • Hjelpeledere
 • Transportgruppe
 • Uniformskomiteen
 • Noteansvarlig
 • Revisor
 • Reisekomite (annet hvert år, oddetall)
 • Valgkomite

 

Styret

 • Styreleder
 • Korpsleder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Materialforvalter
 • Materialforvalter
 • Styremedlem
 • Styremedlem
 • Musikalsleder
 • Musikantenes tillitsvalgt
 • Musikantenes tillitsvalgt

 

Loppekomiteen

 • Består av 7 medlemmer som velges av årsmøtet for ett år om gangen
 • Loppekomiteens leder velges av årsmøtet. For øvrig fordeler komiteen oppgaver seg i mellom. 
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av loppemarkedet i det året den blir valgt
 • Budsjett for loppemarkedet behandles av styret på våren
 • Rutiner fra tidligere år legges til grunn for gruppas arbeid


Arrangementskomiteen

 • Består av 5 medlemmer som velges av årsmøtet for ett år om gangen
 • Ansvarlig for mat og hygge på korpsets arrangementer
 • Faste arrangementer for arrangementskomiteen:
  • Årsfesten i januar
  • 17. mai servering av frokost til musikantene
  • Julekonserten Gløgg og pepperkaker
  • Vår-, sommer- og høstkonsert, dersom det skal være salg av kaffe og kake,
  • Bistand etter forespørsel til andre arrangementer, som Kick-off når det er på Bøler

 


Hjelpeledere
 

 • Består av 5 medlemmer som velges av årsmøtet for ett år om gangen. Antall voksne er styrt av hvor stor junior- og aspirant gruppen er. 
 • Ansvarlig for å bistå musikantene ved konserter og arrangementer, f.eks med rigging av scene, stoler, notestativer og passe på de yngste. 
 • Bør ha dedikerte hjelpeledere for hhv aspiranter, juniorer og hovedkorps
 • Faste arrangementer der hjelpelederne bistår:
  • Ved behov stiller hjelpeledere opp og er med på samspilløvelser. 
  • 16.mai under barnehagetoget (1 fanebærer og en som går bak musikantene)
  • 17. mai og kretsstevne om våren: 4-5 hjelpeledere marsjerer bak korpset.
  • Julekonserten. Ansvar for Luciatoget til aspirantene. Særlig bistand til juniorene.
  • Bistand etter forespørsel til andre arrangementer, som Kick-off når det er på Bøler
  • Arrangere sommeravslutning for juniorer og aspiranter.
  • Det oppfordres til at noen av hjelpelederne deltar som ledere på turer: 
  • Kick-off
  • Tur til Dombås i vinterferien
  • Aspirantkorpsfestival i juni annet hvert år (2017, 2019 osv)
  • Tur med hovedkorpset annethvert år

 

Transportgruppa

 • Består av 4 medlemmer som velges av årsmøtet for ett år om gangen
 • Organiserer transport av instrumenter og utstyr ved konserter og opptredener etter forespørsel fra styret. Normalt behov for to personer per arrangement.
 • Må ha førekort og kunne kjøre bil med henger

 

Uniformskomiteen

 • Består av to personer som velges av årsmøtet for to av gangen, men slik at kun ett medlem byttes hvert år.
 • Deler ut uniformer og holder kontroll med hva som er ute
 • Tilbyr bytting av uniformsdeler to ganger i året. 
 • Sørger for at utlevert utstyr kommer inn igjen i ren og hel tilstand.
  Sørger for reparasjoner og nødvendige, mindre suppleringer.
  Står for større innkjøp, etter nærmere fullmakt fra styret

 


Noteansvarlig

 • Består av en person og et styremedlem
 • Velges av årsmøtet for ett år om gangen
 • Lager/opprettholder notesystem, kopierer noter ved behov og holder orden i korpsets notearkiv.
 • Instruks foreligger/oppdateres

 

Revisor

 • Velges av årsmøtet for ett år om gangen
 • Forestår revisjon av årsregnskapet, for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet gir et mest mulig riktig bilde.
 • Revisjonen utføres etter at styret har laget utkast til regnskap og årsberetning, og før årsmøtet. 
 • Revidert regnskap legges fram på årsmøtet.
 •  

Reisekomiteen

 • består av 3-4 personer som velges av årsmøtet i året før korpset skal på sommertur
  ansvar for å planlegge og gjennomføre sommertur for hovedkorpset etter nærmere fullmakter fra styret.
 • I 2019 skal det velges komite som skal stå for planlegging av 2020-sommerturen.
 • Sommerturer arrangeres annet hvert år (2016, 2018 osv.).

 

Valgkomiteen

 • Består av 2 personer som velges av årsmøtet for ett år av gangen 
 • Lager innstilling til årsmøtet med forslag til styre
   

 

 

 

Bøler og Nøklevann Musikkorps, Postboks 7, Bøler, 0620 Oslo orgnr 875.504.452