Bøler og Nøklevann Musikkorps
 • Hjem    • Foreldre    • Loppemarked    • Takk for støtte    • Kalender og øvingstid    • Om korpset    • Kontakt oss    

 

 

   Foreldre
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Medlemskap og oppsigelsesfrister
 
 

Korpsets musikalske tilbud legges opp til antall medlemmer og instrumentgruppe. Medlemskap dekker utgifter til undervisning, samspill, instrument, vedlikehold, uniform og noter. Korpset eier alt utstyr som lånes ut og som vi dekker utgiftene til, dette må leveres tilbake når musikanten ikke lenger er medlem av korpset.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten i korpset for et helt år kr. 4000, faktura sendes to ganger pr år a kr 2000,- Medlemskap i korpset faktureres pr semester. 


Dette får du som medlem av BNMK: 

Spillelærer og spilletime 
Alle musikanter får tildelt spillelører og har spilletime hver onsdag når korpset har drift (se terminliste) Spillelærer er inkludert i medlemskapet. I tillegg får hver musikant grupptime med sitt instrument. Gruppetimen er også på onsdager. 

Aspiranter har gruppespiill med egen dirigent. 
Junior 1 og junior 2, Juniorkorpset har gruppespill med egen dirigent.  
Hovedkorpset har 2,5 time øvelse med dirigent hver torsdag. 


Låne et instrument 
Det er viktig at du tar godt vare på instrumentet og behandler det så forsiktig som mulig. Spillelæreren din vil vise deg og foreldrene dine hvordan du skal ta vare på instrumentet.
Dersom instrumentet får en skade, må du med en gang melde fra til korpset gjennom spillelærere eller direkte til materialforvalter.

 

Personlig lån av instrument - ditt ansvar
Ikke lån ut instrumentet til andre. Er det venner som syns det ser morsomt ut å spille, ta dem med på en spilletime så de kan få prøve instrumentet der!
 

Deltagelse på seminarer, turer og arragementer
Du får delta på korpsets seminarer, turer og arrangementer med og uten foresatte. Det varierer med egenandel, lengde og faglig innhold. 
Det er egenbetaling for turer som opplyses om i forkant av seminar/tur. 
Egenandel faktureres ved påmelding. 

 

Medlemskap med instrumentforsikring NMF
Musikantene blir innmeldt i Norges Musikkorps Forening. Les mer om musikantens forsikring   https://musikkorps.no/om-nmf-2/kontingenter/.

 

Korpset eiendeler
Instrument, noter og uniform lånes ut av korpset og må tas godt vare på. Musikanten er ansvarlig for alt korpset eiendeler når dette er tatt imot.
Når musikanten slutter leveres korpsets eiendeler tilbake til korpset i god tid før siste øving. Uniform skal være vasket/renset. 

Permisjon 
Ta kontakt med styret dersom du har behov for å søke om permisjon fra korpset. Dette kan være i forbindelse med et lengre planlagt fravær ved f.eks en lang reise, skole noen måneder et annet sted mv. 
Det vurderes for hver enkelt sak om permisjon vil bli innvilget. Oppsigelsestid gjelder for permisjonssøknader. Søknader må være hos styret og innvilget innen den 15.12 og 15.6 hvert år for å slippe medlembetaling kommende semester. 

Fravær spilletime 
Musikant eller foresatt må melde fravær til egen spillelærer. Korpset er opptatt av at alle trives og kommer til avtalt tid. Dersom noen uteblir vil spillelærer ta kontakt. Ved kjent fravær vil spillelærer kunne planlegge eller tilby utvidet spilletime til elever før/etter timer med kjent fravær. 

Medlemskap og oppsigelse
Medlemskapet i korpset gjelder til det sies opp skriftlig. Oppsigelse må være registrert hos BNMK innen oppgitte frister for å gjelde kommende semester. Kontingent må betales ut semesteret. Korpset inngår avtaler med spillelærere basert på antall musikanter. 

  • Frist for utmelding innen 30.november for vårsemetret.
  • Frist fri utmelding innen 30.mai for høstsemestret. 

 

Bruk av privat instrument i korpset 

  • dettte er oppe til styrebehandling, informasjon kommer 

   
 

 

 

Bøler og Nøklevann Musikkorps, Postboks 7, Bøler, 0620 Oslo orgnr 875.504.452