Bøler og Nøklevann Musikkorps
 • Hjem    • Foreldre    • Loppemarked    • Takk for støtte    • Kalender og øvingstid    • Om korpset    • Kontakt oss    

 

 

   Foreldre
    - Styret og komite medlemmer
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Foreldregruppen i korpset
 
 
 

Korpsets drift og arrangementer er avhengig av et godt foreldre samarbeid. Ulike oppgaver fordeles på alle slik at vår dugnadsinnsats blir så rettferdig som mulig. 

Ved å delta i samarbeidet klarer korpset å holde lave egenandeler på tur og vi forsøker å ha kun en stor dugnad i året - loppermarked. 

 

Med mange barn og unge i korpset har vi en stor foreldregruppe. Denne gruppen er svært positive og er opptatt av at barna og de unge skal få et godt musikalsk og sosialt tilbud. Foreldre er viktige inspiratorer og støttespillere for barna og viktig publikum både hjemme ved øving og på konserter. 
 

Foreldregruppens innsats for korpset 
Vi har en stor dugnad i året, loppemarkedet på høsten, som krever innsats fra alle. Dette er årets ”happening” – og loppemarkedet har svært godt rykte blant ”loppemarkedkjennere”. Inntekter fra mindre ”jobber” er det musikantene selv som står for med noen kakelotterier og spilleoppdrag for f.eks borettslag og barnehagers juletrefester.
Korpset reiser på seminarer og turer både innenlands og utenlands, og da er musikantene selv med på å skaffe inntekter til disse turene.

Korpsvakt 
Foresatte må påta seg korpsvakt. Det er lagt opp til at hver familie har minimum en max to vakter pr semester på Bøler skole. Korpsvaktens oppgaver er bl.a å være tilsynsvakt - åpen skolen og klasserom som skal beyttes til musikkundervisning, hjelpe korpset å sette frem utstyr, rydde, være kontaktperson for dirigent og foresatte. 
 

Komiteer 
Korpset drives av foresatte. Det er ulike komiteer med 2-7 medlemmer i hver komite. Alle våre komiteer velges på årsmøtet. I år har vi følgende komiteer: 

  • Styret  
  • Loppekomiteen
  • Transportgruppa
  • Arrangementkomite
  • Hjelpeledere 
  • Uniformskomite
  • Reisekomite 
  • Revisor
  • Valgkomite

Styret og komite medlemmer BNMK 

   
 

 

 

Bøler og Nøklevann Musikkorps, Postboks 7, Bøler, 0620 Oslo orgnr 875.504.452